Hạnh Phúc Nhân Đôi cùng niềm vui nhân Ba

Khi hạnh phúc đôi lứa qua đi, ta đón chào niềm vui mới nhân 3 khi gia đình có thêm một thành viên mơi, cùng Will love giữ lại những năm tháng đầu tiên khi các dâu rể lên chức pa pa và ma ma